Cliënten komen bij mij op eigen initiatief, of op advies van leidinggevenden, HRM'ers, bedrijfsartsen en verzuimcoördinatoren. Vaak vergoeden werkgevers een traject in het kader van ziekteverzuim, ziektepreventie of scholing. Voor een aantal sectoren gelden speciale regelingen.

Particuliere cliënten

Overweeg je een traject bij mij te volgen? Dan nodig ik je eerst uit voor een intakegesprek. Daarin verken ik met je wat je graag wilt veranderen of verbeteren. Tegelijkertijd is dit gesprek bedoeld om kennis te maken en te ondervinden of ik als coach voor jou passend ben. Op basis van de intake maak ik een inschatting van het aantal sessies dat nodig is en de kosten die daaraan verbonden zijn. Het intakegesprek is kosteloos.

Ik hanteer voor particulieren een lager tarief dan voor bedrijven en instellingen. Mijn coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Vaak zijn uitgaven om beter in je werk te kunnen functioneren wel fiscaal aftrekbaar. Voor de bouw en voor Hogescholen zijn er speciale regelingen, waardoor je zonder kosten bij mij terecht kunt.

Zakelijke opdrachtgevers

Heeft u een medewerker naar mij verwezen? Dan heb ik in de meeste gevallen met hem of haar eerst een kennismakingsgesprek. Soms vindt er eerst een driegesprek plaats. Daarin stem ik met u en de medewerker af wat de doelen en gewenste resultaten van het coachingstraject zijn. Op basis van het eerste gesprek breng ik een offerte uit. In de offerte kan ook een tussentijds gesprek of een eindevaluatiegesprek worden opgenomen. Het eerste gesprek is oriënterend en vrijblijvend en kosteloos indien zonder vervolg. Mocht u overgaan tot contractering, dan wordt dit gesprek als een intake beschouwd en in rekening gebracht.

Speciale regelingen en vergoedingen 

Vaak vergoeden werkgevers een traject. Voor een aantal sectoren gelden speciale regelingen:

Bouw - Arbouw: vergoeding van trajecten stress- en burnoutbegeleiding. Aanmelden via het CSR Centrum, waarbij ik aangesloten ben.

Hogescholen: vergoeding door Livvit. Ik ben gecertificeerd Livvit coach.

drs. Mimi Bergsma
06-44995091
050-3131793
contact@mimibergsma.nl

drs. Mimi Bergsma
H.W. Mesdagstraat 55a
9718 HD Groningen
06-44995091
050-3131793
contact@mimibergsma.nl
www.mimibergsma.nl