3.Intervisie illustratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ik besef nu dat ik meer kan betekenen 
als ik de tijd neem om te luisteren.”
(directeur basisschool)

 

Leren met en van collega's

In een intervisiegroep kun je in een veilige setting met collega's reflecteren op je ervaringen. Daarbij ondersteun je elkaar om je functioneren te verbeteren. Intervisie is een intensieve vorm van leren van en door collega's.

De meerwaarde van intervisie

De afgelopen jaren heb ik veel intervisiegroepen begeleid. Deelnemers verwoorden de opbrengst als volgt:

  • De intervisiebijeenkomsten brengen je wezenlijk verder met werkgerelateerde kwesties.

  • Je leert reflecteren op een dieper niveau. Daarmee leer je over jezelf als persoon en als professional.

  • Je oefent in het steeds verder verfijnen van je communicatieve vaardigheden. Zowel gespreks- en luistervaardigheden als de kunst van het verdiepend vragen stellen.
  • Intervisie voedt en bevordert de collegialiteit. Het verlaagt de drempel om elkaar ook tussentijds te raadplegen of te ondersteunen.

  • Je krijgt een aantal methodieken en werkvormen in handen die je ook buiten de intervisie kunt toepassen.

  • Intervisie is een levendige, nabije manier van leren, waarbij vaak ook gelachen wordt. Het werkt relativerend en ontspannend en geeft je nieuwe energie.

Een goede vraag brengt vaak meer teweeg dan een advies

Tijdens de intervisie vormen vragen die te maken hebben met concrete ervaringen uit de praktijk het uitgangspunt. Een inbreng gaat bijvoorbeeld over leidinggeven, hoge werkdruk, onduidelijke verantwoordelijkheden, perikelen in de samenwerking met cliënten, collega's of leidinggevenden. Ook succeservaringen kunnen een rijke bron van leerervaringen vormen.

De intervisiemethodieken die ik inzet zijn allereerst gericht op het bieden van structuur en veiligheid en een klimaat waarin er voldoende rust en aandacht is. Daarnaast richt mijn begeleiding zich op het verdiepend vragen leren stellen. Ik maak vaak en graag gebruik van de Socratische methode, omdat die je dwingt om echt goed te luisteren en zorgvuldig aan te sluiten op wat de ander zegt. Het gaat je dan vaker lukken je vragen zó te stellen dat die de ander wezenlijk verder brengen.

Deze wijze van intervisie nodigt je uit om weerstand te bieden aan onze neiging om snel in oplossingen en adviezen voor de ander te denken. Als we niet oppassen is onze luisterhouding niet altijd even open en zijn onze vragen nogal eens suggestief.

Voor mij is de intervisie geslaagd wanneer jij in een ontspannen sfeer tot diepere inzichten komt over jezelf als professional. En, wanneer de doorwerking daarvan in de praktijk niet alleen voor jouzelf waarneembaar is, maar ook voor de mensen met wie je samen werkt.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem contact op voor een intakegesprek. Het is mogelijk om in één of twee intervisieworkshops kennis te maken met mijn methodiek en werkvormen. Het aantal begeleide intervisiebijeenkomsten kunnen we naar behoefte uitbreiden.

drs. Mimi Bergsma
06-44995091
050-3131793
contact@mimibergsma.nl

drs. Mimi Bergsma
H.W. Mesdagstraat 55a
9718 HD Groningen
06-44995091
050-3131793
contact@mimibergsma.nl
www.mimibergsma.nl